– www.luckyoilthailand.com –

Luckyoilthailand

รับซื้อน้ำมันเก่าใช้แล้วทุกประเภท

รับซื้อน้ำมันเก่าทั่วประเทศไทย รับสินค้าถึงสถานที่บริการถึงที่หมายใกล้-ไกลเราไปหมด สนใจสอบถามได้เลย

S__46440464

รับซื้อน้ำมันเก่าใช้แล้วทุกประเภท

   รับซื้อน้ำมันเก่า รับซื้อน้ำมันเก่าราคาสูง รับซื้อน้ำมันไฮโดรลิค รับซื้อน้ำมันหล่อลื่น รับซื้อน้ำมันเครื่องใช้แล้ว(ทุกสภาพ) รับซื้อโซเวน รับซื้อน้ำมันเครื่องเก่า รับซื้อน้ำมันเกียร์ รับซื้อทินเนอร์
มีใบอนุญาตรับรองถูกต้องตามกฎหมาย
– มีใบอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้อง (รง.4ประเภท 106)
– ใช้รถขนส่งที่มีใบอนุญาตถูกต้อง (วอ.8)
– มีใบกำกับการขนส่งของเสียวัตถุอันตราย ( Uniform Hazardous Waste Manifest)

ให้ราคาดีทุกประเภท สนใจติดต่อคุณ พาขวัญ 081-4220568 บริการทั่วประเทศไทย

รับซื้อน้ำมันเก่าทั่วประเทศไทยรับสินค้าถึงสถานที่บริการถึงที่หมายใกล้-ไกลเราไปหมด สนใจสอบถามได้เลย

– www.luckyoilthailand.com –

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการเรา

เคสลูกค้าบางส่วนที่เราให้บริการ